Правила користування міською бібліотекою

та бібліотеками-філіями

Правила розроблено відповідно до «Типових правил користування бібліотеками в Україні» із змінами та доповненнями, затвердженими наказом міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. №319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001р. № 538/5729.

І. Загальні положення.

1.1. Правила користування бібліотекою, розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», поширюються на всі діючі бібліотеки усіх форм власності та підпорядкування і організацію бібліотечної справи.

1.2. Правила користування розроблено відповідно до статусу, цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів.

ІІ. Права користувачів.

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонементу ( у тому числі міжбібліотечного), читальної зали, юнацької кафедри, бібліотек-філій.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

- безкоштовно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (каталоги, картотеки);

- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

- одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (за кошти користувачів);

- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

- користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

- брати участь у роботі бібліотечної ради.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту – до 15. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані в формуляр. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжено не біле 2-х разів до 30 днів, якщо на них відсутній попит користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальній залі.

2.7. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит додому, бібліотекою визначається застава в розмірі 10грн., яка надається користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів (за дітей кошти вносять батьки, або особи, під наглядом яких перебувають діти). Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправу бібліотечних книг, документів.

2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів, користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА.

2.9. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки читальною залою або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в п. 2.7. Правил.

2.10. Користувачі бібліотеки дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування у всіх підрозділах та філіях бібліотеки.

2.11. право на пільги мають такі категорії користувачів:

- інваліди різних категорій;

- ліквідатори аварії на ЧАЕС;

- учасники бойових дій.

ІІІ. Обов’язки користувачів.

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюється з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання виконувати їх й дають відомості для заповнення читацького формуляра. У разі зміни проживання користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін. Діти й підлітки до 16 років записуються до бібліотеки на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи, або особи, під наглядом яких перебувають діти

3.2. У разі втрати читацького квитка, вартість якого встановлено відповідно до «Положення про платні послуги бібліотеки», відшкодувати його вартість та отримати дублікат читацького квитка.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержані документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і. вразі дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.4. Кожний документ, виданий користувачеві, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість.

3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем, відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін до 3-х місяців. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно чинного законодавства України.

3.8. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

3.9. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повернути в установлений термін. У разі порушення терміну – сплачується пеня.

3.10. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством України.

ІV. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів.

Бібліотека зобов’язана:

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні;

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

- дбати про культуру обслуговування користувачів;

- формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

- враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

- не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою; створювати бібліотечні ради; звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

Кiлькiсть переглядiв: 428

Коментарi

  • ScoUtinge

    2018-02-05 03:29:38

    Medicament Ou Amoxil [url=http://tadalafbuy.com]cialis price[/url] Kamagra Efectos En La Mujer...

  • GregoDiown

    2016-10-08 08:05:49

    Herbal Remedies For Vardenafil Propecia In Women Side Effects Achat Viagra Internet Danger [url=http://gnplls.com]levitra que efectos tiene[/url] Rx Mex Pharmacy Quando Cialis Non Funziona Typical Amoxicillin Doses [url=http://binotal.com]viagra[/url] Viagra Kaufen Ohne Rezept De Priligy Cuanto Vale [url=http://atvian.com]cialis price[/url] Buy Ciprofloxacin 500 Mg Online Sisw Effects Cephalexin Dogs Can You Take Amoxicillin With Aspirin Buy Propecia Mastercard Viagra Ritardante Buy Prednisone No Rx [url=http://apctr50...